Rejestracja
Newsletter
Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem bieżących informacji na temat wydarzenia prosimy o wypełnienie formularza:

Program

Konferencja „Narodowy Program Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej
szansą dla polskiego przemysłu morskiego”

15 lutego 2018 r., Szczecin

09:00 - 10:00 Rejestracja i powitalna kawa
10:00 - 10:15

Otwarcie Konferencji

Janusz Gajowiecki, Prezes, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
Mariusz Witoński, Prezes, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej

10:15 - 12:00

Programowanie rozwoju przemysłu morskiego oparte na morskiej energetyce wiatrowej  

Moderator: Mariusz Witoński, Prezes, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej

Zagadnienia:

 • Założenia Narodowego Programu Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej
 • Propozycja regulacji wspierających lokalny łańcuch dostaw dla sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce 
 • Harmonogram prac najbardziej zaawansowanych projektów morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej 

Wśród prelegentów:

 • Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej, 
  Poseł Zbigniew Gryglas 
 • Eksperci Zespołu ds. MEW, mecenasi:
  • Przemysław Kałek 
  • dr Karol Lasocki
  • Maciej Szambelańczyk
 • Przedstawiciel PGE
 • Przedstawiciel Polenergia 
12:00 - 13:00

Przerwa kawowa

13:00 - 14:30

Panel dyskusyjny 
Potencjał lokalnego łańcucha dostaw dla sektora offshore wind.
Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na europejskim rynku morskiej energetyki wiatrowej

Moderator: Mariusz Witoński, Prezes, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej

 • Prezentacja wprowadzająca: Polski przemysł w lokalnym łańcuchu dostaw - PSEW
 • Prezentacje polskich firm produkujących na rzecz offshore wind
14:30 - 16:00

Lunch i networking

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. 
* udział osób w trakcie potwierdzenia