Rejestracja
Newsletter
Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem bieżących informacji na temat wydarzenia prosimy o wypełnienie formularza:

Sponsor
TF kable
Partner
st3

Program

Konferencja „Narodowy Program Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej
szansą dla polskiego przemysłu morskiego”

15 lutego 2018 r., Szczecin

09:00 - 10:00 Rejestracja i powitalna kawa
10:00 - 10:15

Otwarcie Konferencji

Janusz Gajowiecki, Prezes, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
Mariusz Witoński, Prezes, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej

10:15 - 12:00

Programowanie rozwoju przemysłu morskiego oparte na morskiej energetyce wiatrowej  

Moderator: Mariusz Witoński, Prezes, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej

Prezentacje wprowadzające:

 • Założenia Narodowego Programu Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej – Zbigniew Gryglas, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej
 • Wykorzystanie lokalnych łańcuchów dostaw w morskiej energetyce wiatrowej w Wlk. Brytanii i we Francji – Przemysław Kałek, Ekspert Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej 
 • Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw w kontekście umożliwienia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej oraz uwzględnienia zasobów lokalnego łańcucha dostaw – Maciej Szambelańczyk, Ekspert Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej 

Uczestnicy dyskusji:

 • Zbigniew Gryglas, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej
 • dr Karol Lasocki, Ekspert Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej 
 • dr Michal Michalski, Członek Zarządu, Polenergia S.A.
 • Colin Brown, Business Development Manager, Vattenfall
12:00 - 13:00

Przerwa kawowa

13:00 - 14:30

Panel dyskusyjny 
Potencjał lokalnego łańcucha dostaw dla sektora offshore wind.
Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na europejskim rynku morskiej energetyki wiatrowej

Moderator: Bartłomiej Derski, WysokieNapiecie.pl 

Prezentacje wprowadzające:

 • Polski przemysł w lokalnym łańcuchu dostaw - Janusz Gajowiecki, Prezes, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej/ Mariusz Witoński, Prezes, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej
 • Prezentacje polskich firm produkujących na rzecz offshore wind

Uczestnicy dyskusji:

 • Arkadiusz Kropidłowski, Dyrektor Handlowy, ST3 Offshore Sp. z o.o.
 • Ludmiła Buimister, Prezes Zarządu, GSG Towers Sp. z o.o.
 • Piotr Mirek, Wiceprezes Zarządu, Tele-Fonika Kable S.A.
 • Mariusz Witoński, Prezes, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej
14:30 - 16:00

Lunch i networking

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. 
* udział osób w trakcie potwierdzenia